زنانه بلد نیستم رفتار کنم:-(
اخلاق پسرونه است:-( ‎- جولیا پندلتون
مهم نیست! مهم خودتی که راضی باشی :* ‎- همصدا
@hamseda :-* همصدا ا ‎- جولیا پندلتون