زنانه بلد نیستم رفتار کنم:-(
اخلاق پسرونه است:-( ‎· جولیا پندلتون
مهم نیست! مهم خودتی که راضی باشی :* ‎· همصدا
@hamseda :-* همصدا ا ‎· جولیا پندلتون