اولش فکر کردم اروپاست....بعد اسم عکاس رو دیدم ....دیدم # گهر خودمونه
FB_IMG_1454335326240.jpg
چقدر نایس ‎- اویس
مگه گَهرو نیس اسمش؟ ‎- اویس
البته زیرش نوشته درود ‎- اویس
@oveis اسمش گَهرِ ...،خب گهر تو شهر درود ‎- جولیا پندلتون
با موبایلم اسمش خیلی ریز نوشته برای همون متوجه نشدم @oveis ‎- جولیا پندلتون