Avatar for mousaviam2
یعنی کل این پارتمان ساکت ن الا این واحد۸ روانی کرده ...اخه این دوره زمونه کی قند میشکنه!؟؟بچه ها شم که دو دقیقه نمیشیند و در حال دویدن ....و خلاصه زندگی آپارتمانی پر از درد سر ه!!!

2015-2018 Mokum.place