سایفون عزیزم وصل میشه:-))
ولی من هرکاری که کردم نشد :( ‎- اویس
بروز رسانی جدیدش امده ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: آره، ولی مثل قبل وصل نمیشه مدام قطع میشه ‎- اویس
برای من که قطع نمیشه! @oveis ‎- جولیا پندلتون