تربیت کردن ، وابسته کردن نیست ... تسلیم نمودن نیست ... اهلی کردن نیست ... دست پرورده کردن نیست ... رام کردن نیست ... قانون تربیت در درون طبیعت کودک به ودیعه نهاده شده است . تربیت واقعی ، امری درونی ، شخصی و خود انگیخته است . نه بیرونی ، انفعالی و دگر انگیخته
حرفات قشنگن اما كو گوش شنوا؟ طرف ٥٠ سالش هم بشه باز هم پدر مادرش اين حقو برأي خودشون قايلن كه تو زندگيش دخالت كنن و راه و چاه نشونش بدن كافيه اون بدبخت يه بار بگه نه، ميشه عاق والدين و رسواي همه ي دنيا و إز ارث محروم ميشه و شير مادرش حروم ميشه و هزار ناله و نفرين ديگه. ‎· mahta
دقیقاً مشکل همینجاست...پس بیا از خودمون شروع کنیم @mahta ‎· جولیا پندلتون
مرجان منكه زدم زير همه كأسه كوزه هاشون و إز ايران برأي هميشه رفتم. بي خيال فوق ليسانس و سابقه ي كار و نامزد و خانواده و همه چيز شدم. مثل اين ياغي ها همه چيزو ريختم بهم اما خودمو إز اسارت نجات دادم، پشيمون هم نيستم أصلا. ‎· mahta
@mahta :خیلی هم عالی ... ‎· جولیا پندلتون
عالی! ‎· آویسا
شخم ‎· آویسا