کاک خرم آباد:دی
IMG_0082-1.jpg
عععع من فک کردم چیزه :))))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
عکس از سایت گلونی ‎- جولیا پندلتون
اع من تا حالا پ از اينا نخوردم ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65 :اگه امدی خرم آباد امتحان کنید ‎- جولیا پندلتون
ما تو شیراز بهش میگی یوخه ‎- رهــــــــرو™
@rrahro :یوخه شکلش و طعمش فرق میکنه اون شیرین ه ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 این شیرین نیست یعنی اصلا ؟ ‎- رهــــــــرو™
شیرینیش کمه @rrahro ‎- جولیا پندلتون
همممم / ولی خوشمزس ‎- رهــــــــرو™
نوش جانتون ،اینم خوشمزه است:دی ‎- جولیا پندلتون