کاش یاد می گرفتیم : چگونه حرف نزنیم ... چگونه اندرز ندهیم ... چگونه تربیت نکنیم ... چگونه تعلیم ندهیم ... اگر می توانستیم هیچ اقدامی نکنیم ، چقدر به تربیت فرزندانمان کمک می کردیم " ژان ژاک روسو "
FB_IMG_1454655137257.jpg
مهتا رو این شکلی تصور میکنم ‎· جولیا پندلتون