آپلود نشد؛صدای قشنگم....قسمت نیست بشنوید:- "
رونوشت به میسی ‎- جولیا پندلتون
سعی خودت را بکن ‎- pirzad
@pirzad : پیرزاد نشد....نه ساند کلود،یوتیوب ،وبلاگم ‎- جولیا پندلتون
اینجا هم که آپلود مستقیم نداره ‎- جولیا پندلتون