آپلود نشد؛صدای قشنگم....قسمت نیست بشنوید:- "
رونوشت به میسی ‎· جولیا پندلتون
سعی خودت را بکن ‎· pirzad
@pirzad : پیرزاد نشد....نه ساند کلود،یوتیوب ،وبلاگم ‎· جولیا پندلتون
اینجا هم که آپلود مستقیم نداره ‎· جولیا پندلتون