عروسک که فقط برای دختر ها نیست ....
عجب ‎- آمیرزو
رونوشت به منفی سی :)) ‎- شمیم یاس
ممنون :))) ‎- منفی سی