حوصله بحث کردن . ...ندارم..برای همین بلاک ...
من دختر خوبيم :/ ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65 :-* خیلی هم خانومی ‎- جولیا پندلتون