بعد از مدتها سعی و تلاش برای نصب استایل موکوم ....امشب موفق شدم ....یک ذوقی کردم
@arash :ترجمه پلیز؟ ‎- جولیا پندلتون
@arash :حرفهات واضح نیست... ‎- جولیا پندلتون