دارم رو اعصاب عمو زاده هام پاتیناژ میرم:-))
لذتی داره که نگو:-))) ‎- جولیا پندلتون