به کسی نمیگم رای نده یا بده چون بخودش ربط داره ولی من این حکومت قبول ندارم و رای نمیدم...
رای یعنی اعتقاد ‎- جولیا پندلتون
منم قبول ندارم. ولی تک تک تصمیماتی که تو مجلس گرفته میشه روی زندگی من و تو تاثید داره، فقط مساله سیاست نیست، اقتصاد و اشتغال و محیط زیست ... ‎- همصدا
هعی...کظم کامنت ‎- جولیا پندلتون
معنی رای اعتقاد نیست. معنیش اینه که ما حق داریم و هر جا که بتونیم از حق خودمون استفاده می کنیم. ‎- همصدا
رای فرهنگ، واژگان مترادف و متضاد ۱. اندیشه، رای، فکر، ، نظر ۲. اعتقاد، باور، زعم، عقیده ۳. حکم، فتوا ۴. رایزنی، شور، مشاوره، مشورت ۵. آهنگ، تصمیم، عزم، قصد ‎- جولیا پندلتون
آخه فرهنگ لغات مرجان؟! اون رای که معنی اعتقاد میده این رایی که تو صندوق می اندازیم نیست. این یه جور نظر دادنه! ‎- همصدا
کل معانی رو نوشتم.. پس حرف منم درسته...اعتقاد اگه داشتم مطمئن باش رای میدادم ولی اعتقادی به رای دادن ندارم ‎- جولیا پندلتون
خب اون که حق هر کسی هست که رای بده یا نده یا به هر کی می خواد رای بده. ‎- همصدا
همصدا،بعنوان فید توجه نمیکنی!! ‎- جولیا پندلتون