محمودوند اصولگرا ولی مستقل شرکت کرده!!!خوبه کسی نشناسه که تو اطلاعات کار میکنه
نفر دوم خرم آباد ه ‎· جولیا پندلتون
اکثر مستقل ها اینشکلی اند ‎· جولیا پندلتون
خودا رو شکر ۴م شد ‎· جولیا پندلتون
خرم آباد،طایفه بازیه ‎· جولیا پندلتون