محمودوند اصولگرا ولی مستقل شرکت کرده!!!خوبه کسی نشناسه که تو اطلاعات کار میکنه
نفر دوم خرم آباد ه ‎- جولیا پندلتون
اکثر مستقل ها اینشکلی اند ‎- جولیا پندلتون
خودا رو شکر ۴م شد ‎- جولیا پندلتون
خرم آباد،طایفه بازیه ‎- جولیا پندلتون