انیمه کلروفیل یا سبزینه رو یادتونه؟
سن من قد نمیده :(( ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
نه ‎· همصدا
@arash ای بابا ‎· جولیا پندلتون
@hamseda :-)احساس فسیل بهم دست داد ‎· جولیا پندلتون
یه کارتون بود در مورد محیط زیست ‎· جولیا پندلتون
من حتی رفتم سرچش کردم یادم نبومد :دی ‎· ardvisoor
ای بابا...انگار خودم نگاهش میکردم:-)) @ardvisoor ‎· جولیا پندلتون