انیمه کلروفیل یا سبزینه رو یادتونه؟
سن من قد نمیده :(( ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
نه ‎- همصدا
@arash ای بابا ‎- جولیا پندلتون
@hamseda :-)احساس فسیل بهم دست داد ‎- جولیا پندلتون
یه کارتون بود در مورد محیط زیست ‎- جولیا پندلتون
من حتی رفتم سرچش کردم یادم نبومد :دی ‎- ardvisoor
ای بابا...انگار خودم نگاهش میکردم:-)) @ardvisoor ‎- جولیا پندلتون