چی شده که شش نفر آنساب کردن:-/؟
قرار شد اونایی که نیستن رو آنساب کنیم :)) ‎- Mamad
من که میام:-)) ‎- جولیا پندلتون
@mirzaie: من که میام ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: معلوم شد از چی هست. گویا موکوم اونایی که اکانت حذف کردن رو پاک کرده. قبلن اسمشون می اومد ‎- Mamad
حذف نشدن ،هنوزم هستند @mirzaie ‎- جولیا پندلتون