چی شده که شش نفر آنساب کردن:-/؟
قرار شد اونایی که نیستن رو آنساب کنیم :)) ‎· Mamad
من که میام:-)) ‎· جولیا پندلتون
@mirzaie: من که میام ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: معلوم شد از چی هست. گویا موکوم اونایی که اکانت حذف کردن رو پاک کرده. قبلن اسمشون می اومد ‎· Mamad
حذف نشدن ،هنوزم هستند @mirzaie ‎· جولیا پندلتون