توییترم درست شد:-))
عه چجوری ‎- مستانه
اع مگه خراب بود؟ میگم نیستی توییتر... چی بود مشکلش؟ ‎- بــــــــــاران!
با کمک یه رفیق مستانه @mastaneh ‎- جولیا پندلتون
هیچی پرتم میکرد بیرون میگفت شماره خارج بده و گزینه ایران نداشت @azadehgh65 ‎- جولیا پندلتون
اکانت م رو توییتر قفل کرده بود @azadehgh65 ‎- جولیا پندلتون