توییترم درست شد:-))
عه چجوری ‎· مستانه
اع مگه خراب بود؟ میگم نیستی توییتر... چی بود مشکلش؟ ‎· بــــــــــاران!
با کمک یه رفیق مستانه @mastaneh ‎· جولیا پندلتون
هیچی پرتم میکرد بیرون میگفت شماره خارج بده و گزینه ایران نداشت @azadehgh65 ‎· جولیا پندلتون
اکانت م رو توییتر قفل کرده بود @azadehgh65 ‎· جولیا پندلتون