یک اعصابی ازم خورد کرد:-((
اه ،این چکاری بود کردی پدر جان:-((( ‎· جولیا پندلتون
عه؟ ‎· Myri∂m
@myriam ماشین لباس شویی رو باز کرد که تمیزش کنه ...بعد که میخواستم آب بریزه جرم گیر ریخت ...الان دیگه ماشین لباسشویی خراب شده ...حالا داره غر میزنه به مادر:-( ‎· جولیا پندلتون
اوه اوه :/ ‎· Myri∂m
اى داد :( ‎· بــــــــــاران!
عه:( ‎· مستانه