سه ماه بهـار رو فقط باید نفس کشید
واقعااااا ‎- بــــــــــاران!
مخصوصــاً طبیعت و هوای اینجا @azadehgh65 ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: اع هنوز برنگشتی تهران؟ پ حسابی خوش به حالت ‎- بــــــــــاران!
نه ،تا چهلم دایی باید بمونیم . @azadehgh65 ‎- جولیا پندلتون
اخی من نفهمیدم... ببخشید تسلیت میگم مرجان جان ‎- بــــــــــاران!
ممنون. ‎- جولیا پندلتون