سه ماه بهـار رو فقط باید نفس کشید
واقعااااا ‎· بــــــــــاران!
مخصوصــاً طبیعت و هوای اینجا @azadehgh65 ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: اع هنوز برنگشتی تهران؟ پ حسابی خوش به حالت ‎· بــــــــــاران!
نه ،تا چهلم دایی باید بمونیم . @azadehgh65 ‎· جولیا پندلتون
اخی من نفهمیدم... ببخشید تسلیت میگم مرجان جان ‎· بــــــــــاران!
ممنون. ‎· جولیا پندلتون