امروز سراو شه‌وا امروز اینقدر بارون شدید بود که مدارس رو تعطیل کردن. زمان ما که خرمون میکردن و با خوندن این شعر روونه مدرسه می‌شدیم... بارونَه بارونَه، داوَت خِرک‌دارونه دوما نوئنه چی بکه، بَجیه یا بمونه...
FB_IMG_1460569146506.jpg