لازمه بگم ؛دوباره بارون میاد؟؟
نه! :0 وضعیت چطوره ؟ تونستی عکس بذار ‎- Mamad
:((((( میخواستیم بریم بیرونننن هااااااااااا .. ‎- farahnaaz
@mirzaie من یکی خونه نشین شدم ... ‎- جولیا پندلتون
@farahnaaz منم میخواستم برم بیرون ولی شروع شد:-)) ‎- جولیا پندلتون
تازه میشه حال و روز ما... بارون... برف... چند روز در سال هم آفتاب! ‎- kargadan
@kargadan کم کم داره میشه کانادا ... ‎- جولیا پندلتون
عوضش هوا تمیز میشه دخل ریزگردا میاد خشکسالی هم برطرف میشه :) ‎- kargadan
سیل همه رو با خودش برد @kargadan ‎- جولیا پندلتون