پل های پیوستی رو شهرداری دیشب همه رو خراب کرده!!
همه رو خراب کردن ‎· farahnaaz
آره ...برای اینکه اگه بارون شدید شد ....زباله و.... جلوی جریان آب رودخونه رو نگیره ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: متاسفانه ‎· farahnaaz
@farahnaaz : چی بگم!! ‎· جولیا پندلتون
ای بابا ! چه مدل پلی بودن ؟ سیمانی :| ؟ چاره ای نبوده لابد ‎· Mamad
با آجر واینا .مجبور بودن ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: برای ساخت هر کدوم از اینا چقدر مردم رو جون به لب کردن و چقدر طول کشیده آیا :| الانم مجبورن خرابش کنن ‎· Mamad
دقیقاً ...فردا دوباره همین آش و همین کاسه است ...مملکت صاحب نداره @mirzaie ‎· جولیا پندلتون