پل های پیوستی رو شهرداری دیشب همه رو خراب کرده!!
همه رو خراب کردن ‎- farahnaaz
آره ...برای اینکه اگه بارون شدید شد ....زباله و.... جلوی جریان آب رودخونه رو نگیره ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: متاسفانه ‎- farahnaaz
@farahnaaz : چی بگم!! ‎- جولیا پندلتون
ای بابا ! چه مدل پلی بودن ؟ سیمانی :| ؟ چاره ای نبوده لابد ‎- Mamad
با آجر واینا .مجبور بودن ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: برای ساخت هر کدوم از اینا چقدر مردم رو جون به لب کردن و چقدر طول کشیده آیا :| الانم مجبورن خرابش کنن ‎- Mamad
دقیقاً ...فردا دوباره همین آش و همین کاسه است ...مملکت صاحب نداره @mirzaie ‎- جولیا پندلتون