مصروع: این است درد بی دردی ما چرا کسی نیست....؟ http://masrouchap.blogspot.nl/2016/04/blog-post_17.html?m=1
FB_IMG_1460900910630.jpg.jpg
مرجان وبلاگ خودته؟ چقدر دردناک :((( اون قسمت قابل توجه رو متوجه نشدم... چیکار کردن؟ ‎· بــــــــــاران!
آره عزیزم وبلاگ خودمه ....خب دریغ از یک همدردی آذربایجانی ها ...وقتی زلزله امد تبریز از همه ایران ...مخصوصاً ما لرستانی همه جوره همدردی کردیم ولی اونا چکار کردند ...فقط سکوت ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: حق دارید واقعا... عمق فاجعه رو من امروز خوندم، اصن هنگ بودم تا چند وقت که چه جوری اینقدر خسارت وارد شد اونم از بارانی که قرار بوده رحمت باشه و به خیلی ها خسارت زده... واقعا ناراحت شدم ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65 چی بگم ... ‎· جولیا پندلتون