Avatar for mousaviam2
چی بگم!!!؟؟؟
Comment
سیل آمد و شست و برد مسئولین اصفهان از دیدن سیل خوشحال شدند و به جای هم دردی پر آبی مرده رود را خواستند بی شرمی و حقارت تا چقدر که هم وطن تو در سیل باشد و تو حق آب بخواهی . در ذهنم تا ابد خواهد ماند که من به فکر کودکان در آب بودم و تو به فکر دزدی آب!!!! یادم باشد و یادم بماند انتظار مرهمی از کسی نداشته باشم مرهم بوده ام در تاریخ به پیکر ایران اما کسی مرهمی بر زخم های چاک چاک من نگذاشت! #سیل #لرستان #خوزستان #ایلام ‎· جولیا پندلتون

2015-2018 Mokum.place