کمک به مردم یمن
۲۰۱۶۰۴۱۹_۱۰۵۹۵۵.jpg
این دیگه از کجا اومده؟ لبنان و سوریه و فلسطین کم بود اینم اضافه شد؟ ‎· بــــــــــاران!
:)))) ‎· مستانه
گل بود به سبزه نیز آراسته شد. @azadehgh65 @azadehgh65 ‎· جولیا پندلتون
@mastaneh کار از گریه گذشته... ‎· جولیا پندلتون
امروز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد ‎· جولیا پندلتون
ایران از لحاظ گدایی الکترونیک در دنیا رتبه اول رو داره و از این بابت پیشرفته ترین کشور دنیا هستیم! ‎· Mamad
تو دانشگاهمونم فک کنم دارن میزنن ‎· سین سین سینا
@mirzaie : شوکه شدم ...اینو دیدم ‎· جولیا پندلتون
کاسه داغتر از آش ‎· پریســــا