کمک به مردم یمن
۲۰۱۶۰۴۱۹_۱۰۵۹۵۵.jpg
این دیگه از کجا اومده؟ لبنان و سوریه و فلسطین کم بود اینم اضافه شد؟ ‎- بــــــــــاران!
:)))) ‎- مستانه
گل بود به سبزه نیز آراسته شد. @azadehgh65 @azadehgh65 ‎- جولیا پندلتون
@mastaneh کار از گریه گذشته... ‎- جولیا پندلتون
امروز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد ‎- جولیا پندلتون
ایران از لحاظ گدایی الکترونیک در دنیا رتبه اول رو داره و از این بابت پیشرفته ترین کشور دنیا هستیم! ‎- Mamad
تو دانشگاهمونم فک کنم دارن میزنن ‎- سین سین سینا
@mirzaie : شوکه شدم ...اینو دیدم ‎- جولیا پندلتون
کاسه داغتر از آش ‎- پریســــا