تا الان تلگرام من مشکل نداشته ...شاید من خارج م_!؟
اووووم خوشا به سعادتت :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash شاید چون کسی توش نیست مشکل پیش نمیاد:-)) ‎· جولیا پندلتون