تو توییتر رفته به یکی از دوستام فحاشی کرده ...بخاطر من ...فکر کرده چون ما با هم صمیمی هستیم ..پس همجنسگرا یم و با همیم!! نمیدونم ملت چشونه ...
دیوانه اند ملت ‎· بــــــــــاران!
عه کی ‎· مستانه
جل الخالقین ‎· Myri∂m
@mastaneh یه دوست ‎· جولیا پندلتون
@myriam آدم حیرت میکنه چی بگه!! ‎· جولیا پندلتون
:)) خدایا چه خبره اینجا ! ‎· Mamad
تیمارستان ... @mirzaie ‎· جولیا پندلتون