آمده‌ام که سر نهم عشق تو را به سر برم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌آمده‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم
221gif.gif
............. آمده‌ ام که سر نهم عشق تو را به سر برم ‌ ‎· SaeedVasi
+++ ‎· پریســــا