(((: ناهاریکه جناب آقای ام کیو ملک محترم امروز درست کردند Lunch, made by MQ Malik. January 23, 2016. :) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #MQzEdibleZ
3.JPG4.JPG
1.jpg2.JPG
هی وای من :دی ‎· farahnaaz
@farahnaaz: (((((: مُررررردم از خنده وقتی کامنتتونو دیدم ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
همشو خودت تنهایی خوردی؟:( ‎· 222888
@mqmalik: :))) خوبه که موجب خنده دوستان موکومی میشوم ‎· farahnaaz
@222888: نه، همشو نخوردم :) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@farahnaaz: (((: همیشه شاد و خندان باشید :)) کامنتتون خیلی بامزه بود خوب ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@mqmalik: شما لطف دارین :) ‎· farahnaaz
@farahnaaz: من واقعن بی نهایت خوشحالم که در فرندفید با دوستانی مهربون چون شما و بسیاری از دوستان دیگه آشنا شدم :) دوستانی که از دیدنشون قلبم همیشه لبخند میزنه و خیلی احساس شادی و خوشحالی میکنه همیشه ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
((: #میغسی بابت‌هشتگ‌خانوم‌مهندس ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
I've missed these posts so much! ‎· Kanga'na
Thank you, Kangana. :) You're so kind, really appreciate your kindness! ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ