(((: ناهاریکه جناب آقای ام کیو ملک محترم امروز درست کردند Lunch, made by MQ Malik. January 23, 2016. :) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #MQzEdibleZ
3.JPG4.JPG
1.jpg2.JPG
هی وای من :دی ‎- farahnaaz
@farahnaaz: (((((: مُررررردم از خنده وقتی کامنتتونو دیدم ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
همشو خودت تنهایی خوردی؟:( ‎- 222888
@mqmalik: :))) خوبه که موجب خنده دوستان موکومی میشوم ‎- farahnaaz
@222888: نه، همشو نخوردم :) ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
@farahnaaz: (((: همیشه شاد و خندان باشید :)) کامنتتون خیلی بامزه بود خوب ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
@mqmalik: شما لطف دارین :) ‎- farahnaaz
@farahnaaz: من واقعن بی نهایت خوشحالم که در فرندفید با دوستانی مهربون چون شما و بسیاری از دوستان دیگه آشنا شدم :) دوستانی که از دیدنشون قلبم همیشه لبخند میزنه و خیلی احساس شادی و خوشحالی میکنه همیشه ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
((: #میغسی بابت‌هشتگ‌خانوم‌مهندس ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
I've missed these posts so much! ‎- Kanga'na
Thank you, Kangana. :) You're so kind, really appreciate your kindness! ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ