شبها گذرد که دیده نتوانم بست ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مردم همه از خواب و من از فکر تو مست

2015-2016 Mokum.place