چه خوش افسانه می گویی به افسون های خاموشی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مرا از یاد خود بستان بدین خواب فراموشی

2015-2016 Mokum.place