Avatar for mqmalik
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی
Comment
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی/ جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی ‎· پریســــا
Comment
awesome!! ‎· SaeedVasi
Comment
تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد ... ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی؟ ‎· SaeedVasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place