((: ناهاری‌که جناب آقای ام کیو ملک محترم امروز درست کردند ‌- Lunch, made by MQ Malik. Wednesday. April 06, 2016. :) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #MQzEdibleZ
1.JPG2.JPG

خوش به حال جناب آقای ام کیو ملک با این همه هنر ! #سر_آشپز_مالیکو_پولو :))))) ‎· پریســــا
#میغسی خانوم مهندس :)) چه عرض کنم، شاید اسمش هنر باشه اما اینکه شیکم نازنین و گرامیم همیشه از من ه نازنین و گرامی خیلی راضی باشه این به نظر من وظیفه همیشگی منه :))))) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ۰ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
والا شانس داری با این همه احساس وظیفه چاق نمیشی :))))))) من چند روز دستپختتو بخورم میترکم از چاقی :))))) ‎· پریســــا
به به چه کرده این استاااااااااد ‎· farahnaaz
It looks really appetizing! ‎· Bucamree-3o
 ‎· Kanga'na
MW stuff!! LOL ‎· PosmoR
MW stuff!! LOL ‎· PosmoR
I Is Hungry Señor MQ Malik!! hahahahaha ‎· GΞШ@LL
again, true love for food demonstrated! thumbs up, bro! :)) ‎· iFriend
میرے بچپن کے دِن کتنے اچھے تھے دِن :-))) ‎· SaeedVasi
LOL آپس کی بات ہے، آج یونہی دل کر رہا تھا آؤں دیکھوں باراتی اور جانجی بہن بھائیوں کا کیا حال ہے. ‎· SaeedVasi
@parisa: چاقی؟ استغفرولا استغفروولا. چاقی چی هست؟؟؟ وقتی ورزش و پیاده روی صبحگاهی دین و ایمان آدم باشه، چاقی براش کفر محسوب میشه :))))) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۰ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@farahnaaz: آخرین بار حدود چهار سال پیش یکی از دوستام بهم استاد گفته بود و من یادمه با شنیدن این حرفش من از فرط خوشحالی نیشم برای شش ماه تا بنا گوش وا شده بود - دوست دارم امیدوار باشم که خدا جون این دفعه بخیر بگذرونه :)))))) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۰ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@bucamree-3o: Thank you! :) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@kangana: Thanks. ie; Many thanks!! :) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@posmor: I guess I can safely take your comment as a flattering compliment!! :))) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@gewall: I understands, Señorita Gewall!! :)) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
iFriend!! :)) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@saeedvasi: بچپن کے دن؟ میں کچھ سمجھا نہیں سعید بھائی :)) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@saeedvasi: ((((: اچھا کیا سعید بھائی ، لیکن جنج کا کچھ نہ پوچھیں، سچی کچھ نہ پوچھیں ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@mqmalik: خیلی هم خوب پس امیداورم همیشه خنده رو لباتون بیارم :))) ‎· farahnaaz
@mqmalik: Thank you for accepting my "compliment!" Lol ‎· PosmoR
@mqmalik: gracias, rock star!! :D ‎· GΞШ@LL