باری که حملش ناید ز گردون ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌جز ما ضعیفان حامل ندارد

2015-2016 Mokum.place