Avatar for mqmalik
خوش می روی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌در جان من ‌ ‌ ‌ ‌ ‌خوش می کنی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌درمان من ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای دین ‌ ‌ ‌ ‌ ‌و ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ای ایمان من ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ای بحر گوهردار من
Comment
++++ ‎· پریســــا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place