Avatar for mqmalik
|| دل بیمش ازین نیست که در بند تو افتاد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ترسد که کنی روزی ازین بند رهایش ||
Comment
هر دیده که بینم به تو می سنجم و زشت است/ چشمی که تو را دید ، جز این نیست سزایش ! ‎· پریســــا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place