فرفر جدید که میگن همین جاست؟
ببین آدرس دقیق بخوام بدم اینو می ری یه قدم رفتی جلوتر می پرسی دوباره بهت میگن. چقدر من بی مزم :D ‎- FOTROS
تو کدومی؟ لردی یا عوامی؟ ‎- Truman
اگزا تونی؟ ‎- پَــرسان