از دیدن این همه آشنا یکهو از روی تخت پریدم افتادم پشت PC . حتی لفت تو رایتش هم مثل اوایل اون مرحوم مشکل داره. سلام به همه تون :*
رسیدن بخیر جدیدی :)) ‎- soshyans
آقا من جدیدم :))) ‎- MohammadReza
بوس فوآد :* ‎- MohammadReza
کدوم محمدرضایی؟ ‎- Hamid6
ها دیدمت الان، اقا ما خیلی مخلصیم ‎- Hamid6
سلام حمید چطوری ؟ آخرین دایرکت فرفرم متاسفانه با تو بود :))) . ‎- MohammadReza
سلام ، من اولین قرار تو پراگ یادمه ولی اخرین دایرکت رو نه :)) ‎- Hamid6
:))) ‎- MohammadReza