از دیدن این همه آشنا یکهو از روی تخت پریدم افتادم پشت PC . حتی لفت تو رایتش هم مثل اوایل اون مرحوم مشکل داره. سلام به همه تون :*
رسیدن بخیر جدیدی :)) ‎· soshyans
:* ‎· فوهاد صا.
آقا من جدیدم :))) ‎· MohammadReza
بوس فوآد :* ‎· MohammadReza
کدوم محمدرضایی؟ ‎· Hamid6
ها دیدمت الان، اقا ما خیلی مخلصیم ‎· Hamid6
سلام حمید چطوری ؟ آخرین دایرکت فرفرم متاسفانه با تو بود :))) . ‎· MohammadReza
سلام ، من اولین قرار تو پراگ یادمه ولی اخرین دایرکت رو نه :)) ‎· Hamid6
:))) ‎· MohammadReza