توی گروه هاتون من رو هم دعوت کنید. قول میدم نفوذی نیارم.
گروه مادرها خوبه دعوت ات کنم؟ =)) ‎· Makhmal
اونجوری دیگه خودم نفوذی میشم خوب نیست :)) ‎· MohammadReza
مخمل =)) ‎· Hamid6