توی گروه هاتون من رو هم دعوت کنید. قول میدم نفوذی نیارم.
گروه مادرها خوبه دعوت ات کنم؟ =)) ‎- Makhmal
اونجوری دیگه خودم نفوذی میشم خوب نیست :)) ‎- MohammadReza
مخمل =)) ‎- Hamid6