Hani giderken sana demiştim ya ben, Yollu yolunda gerek...