delirmişiz demek ki... :)
Ekran_Alıntısı.JPG
işliyo mu bunlar? ‎- hasan
işliyor ki yapıyorlar. ‎- Horatio