delirmişiz demek ki... :)
işliyo mu bunlar? ‎- hasan
işliyor ki yapıyorlar. ‎- Horatio