Biz çocukken, şimdiki çocuklardan daha mutluyduk...
13.jpg