Biz çocukken, şimdiki çocuklardan daha mutluyduk...