Bugün de çok şanslıyım #kelimelik
Ekran_Alıntısı.JPG
A ve E'lere ihtiyaç var ;) ‎- emintolga
biraz da puanı yüksek sessiz harflere ‎- Horatio