Duymak istediğini duyarsın, görmek istediğini görürsün... Veya Duymak istediğin gibi dinlersin, görmek istediğin gibi bakarsın...