Etmeyelum sevdaluk, edenler yaşamadi... https://www.youtube.com/watch?v=TSaBDqc-sYM