Nobel aldıktan sonra eve gittim. Eşim "Aziz çöpü dışarı çıkaracaksın"dedi. Nobel işini ev işlerine karıştırmadık. https://t.co/xX0Kpcae5o”" https://twitter.com/BilgiveBilim/status/734704094481371136
0-niLCRHO8ANXk1Z.jpg.jpg