Yiyemeyenin malını yerler.
Sirseri bok ‎- Klt'blsı
hiç hazetmem maymun çeşitlerinden... ‎- Horatio