Alışmış parmaklar klavyeden uzak duramazmış... Yine musallatlığım tuttu...
hadi ben kaçtım. Pazar görüşürük... ‎- Horatio