Tahammülsüzlere tahammül etmem... Saldırganlara, kendini beğenmişlere ve götünden korkanlara da...