.من نه خود می روم، او مرا می کشد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌کاه سرگشته را کهربا می کشد. ‌ ‌ ‌شعر:هوشنگ ابتهاج. ‌ ‌ ‌ آواز: عبدالحسین مختاباد
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ســایه‌ی او شدم چــــون گریزم ازو؟ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌در پی‌اش می‌روم تا کجا می‌کــشد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
چطوری جوان؟ باید یادم بدی چطوری آهنگ گذاشتی. ‎· ♕Dr. Eynollah ♕
@eynollah: سلام دکترجان، من خوبم ، مرسییی، حال شما چطوره؟ :) ----- دکتر جان اینجا توضیح دادند https://mokum.place/mokum/123035 که چجوری میشه تو موکوم آهنگ بذاریم ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
تشکر از راهنمایی, یکمی دنگ و فنگ داره. اولی آهگم گذاشتم. ‎· ♕Dr. Eynollah ♕
@eynollah: خواهش می کنم دکترعزیز - اصلن کاری نکردم که :) // از لحاظ آهنگ گذاشتن فرند فید بی نظیربود - ازاون لحاظ هیچ جا تو نت فرند فید نمیشه واسه همه ما ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
حالا شاید بعدش درستش کنند. ‎· ♕Dr. Eynollah ♕
(: بله دکتر جان امیدواریم تا چند وقت دیگه آهنگ گذاری در اینجا هم همون مدلی بشه که تو فرند فید بود ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ